Day: June 3, 2024

การสร้างภาพด้วย AI: เปลี่ยนการออกแบบกราฟิกการสร้างภาพด้วย AI: เปลี่ยนการออกแบบกราฟิก

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างภาพที่มีความสมจริ Ai สร้างรูป ็นหนึ่งในการนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในวงการศิลปะและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน การใช้ AI ในการสร้างภาพมีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพไม่เพียงแค่ทำให้ภาพดูมีความสมจริงและสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการท้าทายเทคนิคและเทคโนโลยีที่ท้าทายผู้ใช้งานให้คิดและเคลื่อนไหวได้มากขึ้นด้วย การเรียนรู้ของระบบ AI ในการสร้างภาพระบบ AI ที่ใช้ในการสร้างภาพมักจะใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ซึ่งเป็นวิธีการที่มนุษย์จะถูกนำเสนอกับชุดข้อมูลใหญ่เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้และปรับปรุงความสามารถของมันเองได้ ในกรณีของการสร้างภาพสมจริงโดยใช้ AI ระบบจะถูกฝึกให้เข้าใจลักษณะของภาพโดยใช้ชุดข้อมูลภาพที่มีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพจากฐานข้อมูลภาพเรียงเวียนหรือภาพที่ถ่ายจากกล้องความละเอียดสูง การใช้เทคโนโลยี Generative Adversarial Networks